Növénytermelés / 65. évfolyam / 2. szám (2016. június) / 7-20. oldal

FEHÉR BERNADETT – TOMÓCSIK ATTILA – DEMETER IBOLYA – ARANYOS TIBOR JÓZSEF – MAKÁDI MARIANNA

Rendszeres szennyvíziszap-komposzt alkalmazásának hatása a talaj szervesanyag-tartalmára

A talajok termékenységének fenntartásában, illetve megőrzésében nagyon fontos a szervesanyag-tartalom megtartása, lehetőség szerinti növelése. Ehhez szervesanyag-bevitelre is szükség van, melynek egyik lehetséges módja a szennyvíziszap-komposzt talajba juttatása. Munkánk során nyírségi savanyú homoktalajra kijuttatott szennyvíziszap-komposzt hatását vizsgáltuk.

Tíz év rendszeres szennyvíziszap-komposzt alkalmazásának eredményeképpen megállapítottuk, hogy a szervesanyag-tartalommal összefüggő paraméterek mindegyikében növekedést tapasztaltunk a 9, 18 és 27 t/ha mennyiségekben kijuttatott szennyvíziszap-komposzt hatására. A kezelésekben mért izzítási veszteség, összes szén- és nitrogéntartalom, a humusz- és a szerves széntartalom a kezelt területeken megnőtt a kontroll területhez képest, de szignifikáns növekedés általában csak a legnagyobb dózis esetében volt kimutatható. A szervesanyag-bevitellel párhuzamosan a lebontó folyamatok intenzitása is növekedett, amit a talajban képződő CO2 nagyobb mennyisége jelez.

A jó minőségű szennyvíziszap-komposzt istállótrágyához hasonló rendszeres alkalmazása kedvező irányban változtatja meg a talaj szervesanyag-tartalomhoz kapcsolódó tulajdonságait. A talajok szervesanyag-tartalmának mennyiségi és minőségi javítása elengedhetetlen feltétele a biztonságos növénytermesztésnek.

Kulcsszavak: szennyvíziszap-komposzt, szervesanyag-tartalom, tartamkísérlet

Szerzői útmutató

Letöltés (PDF, 94 KB)

Publication Ethics

Publication Ethics and Malpractice Statement of Növénytermelés: The journal follows the CODE OF CONDUCT AND BEST PRACTICE GUIDELINES FOR JOURNAL EDITORS announced by the Committee on Publication Ethics.

Impresszum

Főszerkesztő:

Nagy János

Cím

Debreceni Egyetem
Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
4015 Debrecen, Pf. 36.

Telefon

(06 52) 508-310

Bővebben