Növénytermelés / 65. évfolyam / 2. szám (2016. június) / 21-34. oldal

HANKOVSZKY GERDA – TÓTH BRIGITTA

A biogáz-üzemi présvíz alkalmazási lehetőségének vizsgálata tápelem-hiánynak kitett kukoricánál laboratóriumi körülmények között

A modern mezőgazdaság célja a fenntartható fejlődés biztosítása, ami a jövő generációi számára a jó környezeti minőséget tartja fent. A fenntartható mezőgazdálkodással szembeni egyik legfontosabb elvárás, hogy csökkentsék a felhasznált kemikáliák mennyiségét. Melléktermékek felhasználásával csökkenteni tudjuk a felhasznált műtrágyák mennyiségét. Ennek egyik formája lehet a biogáz-üzemben keletkezett melléktermékek – présvíz – hasznosítása, mely tartalmazza azokat a tápelemeket (pl. N, Ca, Mg, P, S, K), amikre a termesztendő növényeknek szükségük van.

Vizsgálatunk célja az volt, hogy meghatározzuk a présvíz hatását N, P, K, Ca és Mg hiányos tápoldaton nevelt kukoricánál.

Vizsgálatunkhoz a biharnagybajomi biogáz-üzemből származó présvizet használtuk. Kísérletünket hidropóniás körülmények között, klímakamrában végeztük. A környezeti feltételek szabályozottak voltak. Kísérleti növényként kukoricát (Zea mays L. cv. DKC 5170) használtunk. A présvizet 50 ml/dm3 mennyiségben adtuk a tápoldathoz. Mértük a növények relatív klorofill-tartalmát, a fotoszintetikus pigmentek mennyiségét (klorofill-a, klorofill-b és karotinoidok), valamint a hajtás és a gyökér száraz tömegét.

Azt tapasztaltuk, hogy a présvízzel kiegészített tápelem-hiányos tápoldatokon nevelt növények többsége szebben fejlődött, és kedvezőbb értékeket mutattak a fiziológiai vizsgálatok során, mint a présvíz hozzáadása nélküli tápoldaton nevelt kukoricák. Megállapítható, hogy a biogáz-üzemi présvíz kedvezően hatott a kísérletbe vont tápelem-hiányos növényekre.

Kulcsszavak: biogáz-üzem, présvíz, kukorica, tápelem-hiány

Szerzői útmutató

Letöltés (PDF, 94 KB)

Publication Ethics

Publication Ethics and Malpractice Statement of Növénytermelés: The journal follows the CODE OF CONDUCT AND BEST PRACTICE GUIDELINES FOR JOURNAL EDITORS announced by the Committee on Publication Ethics.

Impresszum

Főszerkesztő:

Nagy János

Cím

Debreceni Egyetem
Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
4015 Debrecen, Pf. 36.

Telefon

(06 52) 508-310

Bővebben