Növénytermelés / 66. évfolyam / 2. szám (2017. június) / 47-68. oldal

MAKLEIT PÉTER – SZŐKE LÓRÁNT – VERES SZILVIA

Hazai rozs (Secale cereale L.) fajták ciklikus hidroxámsav-tartalma és –kiválasztása

Hazai nemesítésű, államilag elismert rozs fajták (Kisvárdai alacsony, Kisvárdai legelő, Várda, Kriszta, Lovászpatonai és Ryefood) növekedését, hidroxámsav-tartalmát és gyökereik hidroxámsav-kiválasztását vizsgáltuk. A növények nevelése tápoldaton, klímaszobában, szabályozott környezeti körülmények között történt. A mintavételeket a növények 8, 15 és 22 napos korában végeztük. A hidroxámsav-tartalmat és –kiválasztást spektrofotometriás módszerrel határoztuk meg.

Kimutattuk, hogy a fajták növekedési ütemében az általunk vizsgált növényi korokban szignifikáns különbségek voltak. A Kriszta fajta kisebb növekedési ütemet mutatott a többi fajtához képest.

Megállapítottuk, hogy a gyökerek hidroxámsav-tartalma minden növényi korban, minden fajta esetében szignifikánsan kisebb volt, mint a hajtásoké. A hajtás hidroxámsav-tartalmára mind a kor, mind a fajta, illetve e két tényező interakciója is szignifikáns hatást gyakorolt. Nyolc napos növények hajtásának hidroxámsav-tartalma szignifikánsan nagyobb volt, mint a 15 és 22 napos korú növényeké, mely utóbbi két növényi korban a hidroxámsav-tartalom a hajtásban nem különbözött. Legmagasabb hidroxám savtartalmat a hajtásban a Kriszta fajtában mértük. A gyökerek hidroxámsav-tartalmára a kor nak szignifikáns hatása volt, a fajta hatása azonban nem bizonyult szignifikánsnak. A 8 és 15 napos korú növények gyökereiben a hidroxámsav-tartalom nem különbözött, azonban a 22 napos növények gyökereiben az előbbi növényi korokhoz képest szignifikánsan kisebb volt.

A hidroxámsav-kiválasztást a növényi kor szignifikánsan befolyásolta, a fajta mint tényező nem, a kor és a fajta interakciója viszont szignifikáns hatásúnak bizonyult. Megállapítható, hogy a kor hatása a fajták hidroxámsav-kiválasztására fajtánként különböző módon érvényesült. A kiválasztás stagnálása, csökkenése és szabálytalan változása egyaránt előfordult.

A gyökerek hidroxámsav-tartalma és a kiválasztott mennyiség között nem találtunk összefüggést, mely összhangban van a szakirodalmi adatokkal.

Eredményeink segíthetnek feltérképezni a hazai rozs fajták betegség ellenállósága és kiváló gyomelnyomó képessége mögött rejlő okokat.

Kulcsszavak: rozs fajták, hidroxámsav-tartalom és –kiválasztás

Szerzői útmutató

Letöltés (PDF, 94 KB)

Publication Ethics

Publication Ethics and Malpractice Statement of Növénytermelés: The journal follows the CODE OF CONDUCT AND BEST PRACTICE GUIDELINES FOR JOURNAL EDITORS announced by the Committee on Publication Ethics.

Impresszum

Főszerkesztő:

Nagy János

Cím

Debreceni Egyetem
Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
4015 Debrecen, Pf. 36.

Telefon

(06 52) 508-310

Bővebben