Növénytermelés / 66. évfolyam / 4. szám (2017. december) / 83-109. oldal

FARKAS ANDREA

A globális klímaváltozás és az agrárium helyzetének szerepe a jelenkori migráció tényezői között

A migráció joga, okai és irányai. A migráció jogát az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata rögzíti. A bevándorlás viszont nem emberi jog. Az ellenőrizetlen migráció nemzetbiztonsági, közegészségügyi stb. kockázatokat jelent az ezt elszenvedő országok számára. A második világháború előtt Európa jellemzően népesség kibocsátó volt Amerika, Ausztrália felé. 1945 után lett Európa befogadó kontinens. 1945 után a migráció gazdasági és politikai okai keveredtek. A volt szocialista országokból politikai okok miatt menekültek Nyugat-Európába, míg Dél-Európából és a volt gyarmatokról első sorban gazdasági okok miatt érkeztek. 1990 után a migrációt kiváltó tényezők között egyre erősebbé vált a globális felmelegedés okozta gazdasági, társadalmi és élelmezési problémák szerepe. Jelen dolgozat a témakör szakirodalmi áttekintését összegzi.
Kulcsszavak: migráció, klímaváltozás, agrárium, nemzetbiztonság

Szerzői útmutató

Letöltés (PDF, 94 KB)

Publication Ethics

Publication Ethics and Malpractice Statement of Növénytermelés: The journal follows the CODE OF CONDUCT AND BEST PRACTICE GUIDELINES FOR JOURNAL EDITORS announced by the Committee on Publication Ethics.

Impresszum

Főszerkesztő:

Nagy János

Cím

Debreceni Egyetem
Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
4015 Debrecen, Pf. 36.

Telefon

(06 52) 508-310

Bővebben