Növénytermelés / 67. évfolyam / 3. szám (2018. szeptember) / 5-22. oldal

DÓKA LAJOS FÜLÖP – SZABÓ ANDRÁS – SZABÓ ÉVA – ÁBRAHÁM ÉVA BABETT

A tápanyagellátás és az öntözés hatásának vizsgálata a szója (Glycine max L.) termésmennyiségére

27 éves polifaktoriális tartamkísérletben vizsgáltuk a szójaállomány talajának vízforgalmát 2017-ben, egy csapadékos évben. A vizsgálati eredményekből megállapítottuk, hogy a 200 cm-es talajszelvény nedvességtartalmának alakulását a téli félév nagy mennyiségű csapadéka is nagymértékben meghatározta. A szója a 100–140 cm-es talajszelvény nedvességtartalmát használja intenzíven, az alsó 140–200 cm-es réteg kisebb jelentőséggel vesz részt az állomány vízellátásában.

Mértük a szójaállomány levélterületét is. A LAI értékek jól bizonyítják az öntözés kedvező hatását. Az öntözött kezelésekben a szója tenyészidőszakának második felében a nagyobb asszimilációs felület a terméseredményekben is megmutatkozott. A tápanyag-kezelések hatását viszont szignifikánsan nem lehetett bizonyítani.

A terméseredményeket vizsgálva megállapítottuk, hogy míg a nem öntözött parcellák esetében a középső tápanyagszint termésmennyisége volt a legnagyobb, addig öntözött körülmények között a műtrágyázatlan területeken mértük a legnagyobb termésátlagot (5060 kg/ha), mely nem volt szignifikáns. Az egyes öntözési kezeléseken belüli tápanyagkezelések között sem sikerült szignifikáns hatásokat megállapítani.

A kísérlet további végzése indokolt a vizsgálati évtől eltérő időjárású évjáratokban, így a kísérlet 2018-ban is folytatódik.

Kulcsszavak: talajnedvesség, öntözés, tápanyag, csapadék, szója, termés

Szerzői útmutató

Letöltés (PDF, 94 KB)

Publication Ethics

Publication Ethics and Malpractice Statement of Növénytermelés: The journal follows the CODE OF CONDUCT AND BEST PRACTICE GUIDELINES FOR JOURNAL EDITORS announced by the Committee on Publication Ethics.

Impresszum

Főszerkesztő:

Nagy János

Cím

Debreceni Egyetem
Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
4015 Debrecen, Pf. 36.

Telefon

(06 52) 508-310

Bővebben