Növénytermelés / 67. évfolyam / 3. szám (2018. szeptember) / 51-72. oldal

NAGY JÁNOS

Magyarország földhasználatának 150 éve (1868–2018)

Hazánk legnagyobb kincse a termőföld. Magyarországon a nemzeti vagyon 30%-át a termőföld teszi ki. Súlya a nemzetgazdaságban igen jelentős. A Föld szilárd kérgének csupán 11%-a termőföld. Ez az arány az Európai Unión belül 34%, míg Magyarországon 60% körül alakul. Hazánk óriási előnye az Európai Unió legtöbb tagországával szemben, hogy jó minőségű termőföldön gazdálkodhat. Ezt az értéket meg kell őrizni, egyre fontosabb szempont az egészséges élelmiszerek előállítása és ebben meghatározó szerepe van a talajnak.

Az Európai Unió mezőgazdasági területének 2,9%-a Magyarországon található. Az EU mezőgazdasági kibocsátásának és hozzáadott értékének a magyar mezőgazdaság 2%-át teszi, és ettől magasabb 2,5%-os a részesedése a termelési tényezők jövedelméből.

Magyarország mezőgazdasága az uniós csatlakozás óta nagymértékben fejlődött. Hatékonyabbá és versenyképesebbé vált. Megkezdődött a felzárkózás a régebben csatlakozott országokhoz. Ennek következtében nőtt a hazai mezőgazdaság részesedése a termelési és jövedelmi mutatók tekintetében is. Az elkövetkező években tovább nőhet az EU mezőgazdaságában betöltött szerepe tartalékaink, adottságaink jobb kihasználásával.

Világszerte nagy értékű talajokat használunk évente ipari, lakásépítési és úthálózati célokra. Komoly kihívást jelentenek az ipari létesítmények, amelyek még hulladékkal és szennyvizekkel is terhelik a környezetet. A gyárak, házak, hidak és utak gyakran megváltoztathatják a földalatti természetes vízfolyásokat és a talajvízszintet. A szakszerűtlen földhasználat, talajhasználat, illetve agrotechnika (művelés, trágyázás, növényvédelem) erózióhoz, talajpusztuláshoz vagy talajszennyezéshez vezethet. Egy-egy rossz döntés visszafordíthatatlan folyamatokat indíthat el e pótolhatatlan természeti erőforrásban.

Kulcsszavak: földhasználat, művelési ágak, vetésszerkezet

Szerzői útmutató

Letöltés (PDF, 94 KB)

Publication Ethics

Publication Ethics and Malpractice Statement of Növénytermelés: The journal follows the CODE OF CONDUCT AND BEST PRACTICE GUIDELINES FOR JOURNAL EDITORS announced by the Committee on Publication Ethics.

Impresszum

Főszerkesztő:

Nagy János

Cím

Debreceni Egyetem
Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
4015 Debrecen, Pf. 36.

Telefon

(06 52) 508-310

Bővebben