Növénytermelés / 67. évfolyam / 3. szám (2018. szeptember) / 95-114. oldal

VÁRALLYAY SZILVIA – VERES SZILVIA – BÓDI ÉVA

Arzénterhelés hatásvizsgálata a napraforgó fejlődésének korai stádiumában

A talaj, valamint a felszín alatti vízkészlet arzénszennyezettsége globális környezeti problémát jelent.

Kutatómunkánk célja volt annak meghatározása, hogy hogyan hat a tápközeg növekvő arzéntartalma az összklorofill- és karotinoidok mennyiségére, a napraforgó növény As-felvételére, valamint a gyökérnövekedés intenzitására, a növény fejlődésének kezdeti stádiumában. Ehhez kétféle kísérlettípust állítottunk be: tápoldatos és rizoboxos kísérletet. Rizoboxos kísérletben öt különböző koncentrációjú As-kezelést alkalmaztunk: 1, 3, 10, 30 és 90 mg/kg, továbbá kontroll kezelés is beállításra került. Tápoldatos kísérletben a kezelések a következőek voltak: 0, 1 és 3 mg/dm3.

A kezelések hatására lecsökkenti mind az összklorofill, mind a karotinoid mennyisége, a karotinoid-tartalomban szignifikáns csökkenés azonban csak a 3 mg/dm3-es dózisnál volt megfigyelhető. Az eredmények alapján megállapítható továbbá, hogy az As-kezelések hatására megemelkedett a napraforgó növény As-tartalma, valamint, hogy a gyökérben mért arzén értéke minden esetben meghaladta a hajtásét. A gyökérnövekedés, valamint a szárazanyag-produktum tekintetében az As toxikus hatása elsősorban a tápoldatos kísérletben mutatkozott meg, mely véleményünk szerint annak köszönhető, hogy a talaj ‒ puffer kapacitásának köszönhetően ‒ bizonyos mértékig képes mérsékelni a toxikus elemek káros hatásait. A tápoldatos kísérlet esetén a gyökér hossza, valamint a hajtás és gyökér száraztömege valamennyi alkalmazott dózisnál lecsökkent. Rizoboxos kísérletben számottevő változást nem tapasztatunk a szárazanyag-produktum értékekben, ugyanakkor a gyökér növekedése fokozódott a 3 mg/kg-os kezelés hatására. A gyökérnövekedésre gyakorolt hatásuk alapján a további kezelések között az alábbi sorrend állítható fel: kontroll ~1 mg/kg ~10 mg/kg>30 mg/kg ~90 mg/kg.

Kulcsszavak: napraforgó, arzén, gyökérnövekedés, tápoldat, rizobox

Szerzői útmutató

Letöltés (PDF, 94 KB)

Publication Ethics

Publication Ethics and Malpractice Statement of Növénytermelés: The journal follows the CODE OF CONDUCT AND BEST PRACTICE GUIDELINES FOR JOURNAL EDITORS announced by the Committee on Publication Ethics.

Impresszum

Főszerkesztő:

Nagy János

Cím

Debreceni Egyetem
Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
4015 Debrecen, Pf. 36.

Telefon

(06 52) 508-310

Bővebben