Növénytermelés / 68. évfolyam / 2. szám (2019. június) / 5-24. oldal

GOMBOS BÉLA – NAGY JÁNOS

Az időjárás értékelése kukorica (Zea mays L.)tartamkísérletek eredményei alapján

A kukorica termesztésének Magyarországon jelentős az éghajlati kockázata, ami határozottan megnyilvánul a termésátlag egyes évek közötti eltéréseiben. A fő terméskorlátozó tényező a csapadék hiánya, de ehhez hozzájárul a magas hőmérséklet negatív hatása is.

Kutatásunkban a Debrecen-Látóképen folyó tartamkísérletek ötéves adatsorral (2013–2017) rendelkező H480 SC hibridjének műtrágyakezelés nélküli termésátlaga és a tenyészidőszak időjárása – ezen belül csapadék- és hőmérsékleti viszonyai – közötti összefüggést vizsgáltuk. Havi, illetve dekád felbontásban összeállított meteorológiai adatbázisunk (középhőmérséklet, hőmérsékleti anomália, csapadékösszeg) alapján jellemeztük a kukorica tenyészidőszakát. A rövid adatsor miatt kvalitatív összefüggések meg állapítását tűztük ki célul.

Eredményeink szerint: 1. a tartós, időnként szélsőségesen meleg időjárás igen alacsony termést eredményez, átlagos – és nem szélsőséges eloszlású – csapadékviszonyok mellett; 2. átlagos, kiegyenlített hőmérsékleti viszonyok esetén a nyári szárazság jelentősen csökkenti a termést, a nagyon bőséges téli csapadék után is; 3. igen száraz (lényegében csapadékmentes) júniusi időjárás önmagában nem csökkenti a termésátlagot az átlagos érték alá; 4. a virágzás-szemtelítődési időszakban lehulló jelentős csapadék csak részben tudja kompenzálni a korábbi szárazság negatív hatásait, a kedvező július-augusztusi időjárás önmagában nem elegendő az átlagot jelentősen meghaladó termésátlaghoz.

Kulcsszavak: kukorica, időjárás, csapadék, hőmérséklet, termésátlag

Szerzői útmutató

Letöltés (PDF, 94 KB)

Publication Ethics

Publication Ethics and Malpractice Statement of Növénytermelés: The journal follows the CODE OF CONDUCT AND BEST PRACTICE GUIDELINES FOR JOURNAL EDITORS announced by the Committee on Publication Ethics.

Impresszum

Főszerkesztő:

Nagy János

Cím

Debreceni Egyetem
Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
4015 Debrecen, Pf. 36.

Telefon

(06 52) 508-310

Bővebben