Növénytermelés / 69. évfolyam / 1. szám (2020. március) / 73-94. oldal

RAGÁN PÉTER – SULYOK DÉNES ZSOLT – CSATÁRI NÁNDOR – VÁNTUS ANDRÁS – HAGYMÁSSY ZOLTÁN – NAGY JÁNOS – HARSÁNYI ENDRE – RÁTONYI TAMÁS

Különböző forrásból származó adatok összefüggéseinek vizsgálata üzemi fajtakísérletben

A kedvezőtlen talajtulajdonságok és szélsőséges időjárási tényezők együtt negatívan befolyásolják a gazdasági növények hozamát. A talaj- és növény vizsgálatok feltétlenül szükségesek a helyspecifikus gazdálkodáshoz, azonban a hagyományos, rácson alapuló talajmintavétel nehézkes és költséges. Napjainkban, a precíziós mezőgazdaságban egy¬re elterjedtebb a műhold alapú felvételből, valamilyen vegetációs index felhasználásával készült termőképességi zónatérkép használata. Vizsgálatainkat üzemi kukorica kísérletben, egy 56,3 hektáros táblán végeztük, Hajdú-Bihar megyében. A táblán Veris U3 típusú talajszkennerrel talajvizsgálatot folytattunk 2018-ban, majd a tábla árkos belvíz elvezetése után 2019-ben. Vizsgálataink során 2019-ben két alkalommal NGB kamerával szerelt DJI Phantom 4 Agro típusú drónnal is felvételeztük a táblát. 2019-ben az elérhető felhő- és zavaró tényezőtől mentes, 23 darab Sentinel 2 műholdfelvételből készítettünk NDVI, GNDVI és bNDVI képeket. A Quantum GIS szoftver segítségével a Veris U3 pontszerű vektor adataiból, valamint az UAV és Sentinel 2 raszteres adatokból 10×10 méter térbeli felbontású vektoros térinformatikai, majd ebből numerikus adatbázist készítettünk. Célunk a kontakt talajvizsgálati és távérzékelt adatok, valamint a kukorica hozamának összefüggés-vizsgálata volt. A 2019-ben mért ECa és a három Sentinel 2 alapú vegetációs index együttesen közepesen erős (r=0,6) kapcsolatot mutatott a kukorica hozamával. A két UAV repülés bNDVI adataival kiegészítve a Veris, valamint a Sentinel 2 adatokat, ezek összefüggése a terméssel szoros (r=0,79) volt. Figyelembe véve az UAV alapú GNDVI eloszlást, a szintén UAV alapú bNDVI, a Sentinel 2 alapú éves bNDVI, GNDVI, és NDVI átlagokat, ECa, IR/R és pH eloszlást, ezek összefüggése a kukorica termésével szoros (r=0,86) és szignifikáns volt. A talajszkenner, valamint a távérzékelt adatok 74,6%-ban függtek össze a kukorica hozamával. Elemzéseink alapján megállapítható, hogy sem az ECa, sem pedig az egy éves távérzékelt adatok önmagukban nem adnak elegendő információt a tábla-heterogenitással kapcsolatban.
Kulcsszavak: Veris U3 adatok, UAV és Sentinel 2 alapú vegetációs indexek, komplex térinformatikai adatbázis, lineáris és multilineáris regresszió

Szerzői útmutató

Letöltés (PDF, 94 KB)

Publication Ethics

Publication Ethics and Malpractice Statement of Növénytermelés: The journal follows the CODE OF CONDUCT AND BEST PRACTICE GUIDELINES FOR JOURNAL EDITORS announced by the Committee on Publication Ethics.

Impresszum

Főszerkesztő:

Nagy János

Cím

Debreceni Egyetem
Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
4015 Debrecen, Pf. 36.

Telefon

(06 52) 508-310

Bővebben