Növénytermelés / 69. évfolyam / 1. szám (2020. március) / 95-113. oldal

TAKÁCS GEORGINA – PŐTHE PÉTER – GERGELY ISTVÁN – MOLNÁR ZOLTÁN – NAGY JÁNOS – ÖRDÖG VINCE

A Nostoc piscinale cianobaktérium biostimuláns hatása a Zephir kukorica hibridre – Mosonmagyaróvár

Egyre több bizonyíték van arra, hogy mikroalga kezelésekkel javítható a növények környezeti stressztűrő képessége és növelhető terméshozama. Kísérletünk célja az volt, hogy megismerjük az MACC-612 Nostoc piscinale cianobaktériummal végzett kezelések hatását az SY Zephir 390 FAO számú, korai érésű kukorica hibrid leveleinek klorofill-, prolin- és relatív víztartalmára, továbbá növekedésére, fejlődésére és termésére. A nagyparcellás kísérletet az SZE MÉK Tangazdaságában (47o52ʹN; 17o16ʹE) 2019-ben állítottuk be három kezeléssel és négy ismétlésben, véletlen blokk elrendezésben. A cianobaktérium vizes szuszpenzióját 400 l/ha mennyiségben 0,3 vagy 1 g/l koncentrációban háti permetezővel juttattuk ki a 6–8 leveles növényekre. A N. piscinale 0,3 és 1 g/l koncentrációban is a kontrolltól (8,140 t/ha) nagyobb (8,379 és 8,675 t/ha) terméshozamot eredményezett. A termésnövekedés a kezelésre adott kedvező növényi válaszokkal magyarázható: növénymagasság növekedése; korábbi levélképződés; nagyobb gyökértömeg; megnövekedett klorofill-, RWC- és prolintartalom. A kezelések növelték a csövek hosszát és a 100-mag tömeget, de a csőátmérőt csupán 0,3 g/l koncentrációban. Az eredmények alapján az MACC-612 Nostoc piscinale cianobaktérium biostimuláns hatású és a gazdaságosságot is figyelembe véve 0,3 g/l koncentrációban (120 g/ha) kijuttatva a 6–8 leveles SY Zephir 390 kukorica hibridre kedvezően befolyásolja a növény növekedését és fejlődését, továbbá növeli terméshozamát.
Kulcsszavak: cianobaktérium, kukorica, növekedés, fejlődés, terméshozam

Szerzői útmutató

Letöltés (PDF, 94 KB)

Publication Ethics

Publication Ethics and Malpractice Statement of Növénytermelés: The journal follows the CODE OF CONDUCT AND BEST PRACTICE GUIDELINES FOR JOURNAL EDITORS announced by the Committee on Publication Ethics.

Impresszum

Főszerkesztő:

Nagy János

Cím

Debreceni Egyetem
Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
4015 Debrecen, Pf. 36.

Telefon

(06 52) 508-310

Bővebben