Növénytermelés / 71. évfolyam / 2. szám (2022. június) / 93-100. oldal

SZABÓ ATALA – IBTISSEM BALAOUT – ZELENÁK ANNABELLA

Eltérő genotípusú kukorica hibridek szárazanyag-beépülési és vízleadási dinamikájának vizsgálata

A mezőgazdaságban, ezen belül is a kukoricatermesztésben számos tényező befolyásolja a termés sikerességét, ezért folytonos gyakorlati kihívásokkal állunk szemben.

Kutatásunkat a Debreceni Egyetem Látóképi Növénytermesztési Kísérleti Telepén végeztük. A téma perspektíváját a kukoricaszemek szárazanyag-beépülése és vízleadó képessége adta eltérő genotípusú kukorica hibrideknél. Célkitűzésünk olyan hibridek alkalmazása, amelyek hozzájárulnak a kvantitatív és kvalitatív eredmények javításához. Fontos a jobb és hatékonyabb szárazanyag-beépülési és vízleadási tulajdonsággal rendelkező kukorica hibridek ajánlása a gyakorlat számára. A vizsgált hibridek közül a vízleadási képesség gyorsaságát tekintve a SY Solandry kukorica hibrid bizonyult a legjobbnak. A legnagyobb terméshozamot a P0217 hibrid eredményezte.

Kulcsszavak: kukorica, szárazanyag, vízleadás, termés

Szerzői útmutató

Letöltés (PDF, 94 KB)

Publication Ethics

Publication Ethics and Malpractice Statement of Növénytermelés: The journal follows the CODE OF CONDUCT AND BEST PRACTICE GUIDELINES FOR JOURNAL EDITORS announced by the Committee on Publication Ethics.

Impresszum

Főszerkesztő:

Nagy János

Cím

Debreceni Egyetem
Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
4015 Debrecen, Pf. 36.

Telefon

(06 52) 508-310

Bővebben