Növénytermelés / 61. évfolyam / 1. szám (2012. március) / 55-66. oldal

Lásztity B

A szemes cirok (Sorghum bicolor L. Moench) és a karbonátos homok nitrogén forgalma

Karbonátos gyengén humuszos homoktalajon NPK kísérletben szemes cirok kultúrában a növényi nitrogén forgalom mellett a talaj ásványi nitrogén tartalmának változását vizsgáltuk 0–20, 20–40 és 40–60 cm rétegekben. Az eredmények alapján a következő fontosabb következtetések vonhatók le:

Mindkét N-forma maximuma a szántott, és minimuma a 40–60 cm rétegben alakult ki.

Mindhárom rétegben a legnagyobb nitrát tartalom a vegetáció kezdetén, a legkisebb a végén volt kimérhető, a változás csökkenő tendenciát mutatott.

A kezelésben alkalmazott N-műtrágyázás (NP, NPK) mindhárom talajrétegben csak tavasszal biztosított szignifikáns növekedést a NO3--N és NH4+-N tartalmakban.

A tavaszi mintavételhez képest ősszel a szántott rétegben az ammónium tartalmak csökkentek, a mélyebb rétegekben felhalmozódás volt megfigyelhető.

Az NH4+-N tartalomban a szezonális változások jelentősek, jelen esetben a klimatikus, elsősorban a csapadék viszonyokhoz kapcsolódtak.

A talaj N-forgalma csak a kémiai és fizikai tulajdonságok és a tápanyag-szolgáltató képesség ismerete mellett, a környezeti klimatikus tényezők függvényében értékelhető.

Kulcsszavak: szemes cirok, N-forgalom, homoktalaj, NPK tartamkísérlet

Szerzői útmutató

Letöltés (PDF, 94 KB)

Publication Ethics

Publication Ethics and Malpractice Statement of Növénytermelés: The journal follows the CODE OF CONDUCT AND BEST PRACTICE GUIDELINES FOR JOURNAL EDITORS announced by the Committee on Publication Ethics.

Impresszum

Főszerkesztő:

Nagy János

Cím

Debreceni Egyetem
Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
4015 Debrecen, Pf. 36.

Telefon

(06 52) 508-310

Bővebben