Növénytermelés / 68. évfolyam / 2. szám (2019. június) / 41-54. oldal

Pepó Péter

A fajta, a művelési mód és a tenyészterület hatása a batáta (Ipomoea batatas L.) főbb minőségi paramétereire

A batáta meleg- és vízigényes trópusi és szubtrópusi növény, ennek ellenére termesztése hazánkban is egyre nagyobb területen kezd terjedni, amit az adaptív fajták és a hazai viszonyokra adaptált termesztéstechnológia tesz lehetővé. A korlátozott számú hazai vizsgálati eredmények között a friss gumó minőségére szinte egyáltalán nem találunk minőségvizsgálati adatokat. A 2018. évben szabatos, szántóföldi kísérletet állítottunk be a Debreceni Egyetem MÉK Bemutató Kertjében mészlepedékes csernozjom talajon. A kísérletben három fajta (Ásotthalmi 12, Norangel, Emmur) szerepelt eltérő művelési mód (sík és bakhátas) és sortávolság (1,0 m és 0,75 m) mellett. A friss, betakarításkori gumó kémiai összetételét alapvetően befolyásolta, hogy nálunk, a mérsékelt égövben rövidebb a vegetációs periódus hossza. A vizsgált fajták szárazanyag-tartalma 16–22%, keményítőtartalma 9–14%, cukortartalma 1,0–3,1%, a fehérjetartalma pedig 1,5–1,9% között változott. A fajták szárazanyag-, keményítő- és cukortartalma szignifikánsan különbözött, míg a fehérjetartalomban a különbségek nem voltak statisztikailag igazolhatóak. A művelési mód és sortávolság csak a cukortartalmat befolyásolta szignifikánsan, míg a szárazanyag-, keményítő és fehérjetartalom esetében nem volt matematikailag igazolható különbség.
Kulcsszavak: batáta, fajta, művelési mód, sortávolság, kémiai összetevők

Szerzői útmutató

Letöltés (PDF, 94 KB)

Publication Ethics

Publication Ethics and Malpractice Statement of Növénytermelés: The journal follows the CODE OF CONDUCT AND BEST PRACTICE GUIDELINES FOR JOURNAL EDITORS announced by the Committee on Publication Ethics.

Impresszum

Főszerkesztő:

Nagy János

Cím

Debreceni Egyetem
Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
4015 Debrecen, Pf. 36.

Telefon

(06 52) 508-310

Bővebben