Növénytermelés / 68. évfolyam / 2. szám (2019. június) / 69-88. oldal

TÓTH GABRIELLA – SÁRVÁRI MIHÁLY

Különböző vetési paraméterek hatása a fehérvirágú csillagfürt (Lupinus albus L.) magtermés mennyiségére

Kísérletsorozatunkban arra a kérdésre keressük a választ, hogy a vetésidő és a tenyészterület módosításai hogyan hatnak a fehérvirágú édes csillagfürt magtermés mennyiségére. Jelen közleményben a 2017. évi kísérletünk eredményeiről számolunk be. A kísérletben három vetésidőben és három különböző sortávolság alkalmazásával azonos (350 000 csíra/ha), illetve három különböző hektáronkénti csíraszám (250 000, 350 000, 450 000 csíra/ha) hatását vizsgáljuk. Eredményeink alapján kitűnik, hogy a termésmennyiséget alapvetően a vetésidő határozza meg, hatása szignifikáns. A kései vetések lényegesen csökkentették a termésmennyiséget. Azonos hektáronkénti csíraszám alkalmazása esetén az eltérő sortávolságok hatása statisztikailag nem igazolt, ugyanakkor különböző hektáronkénti csíraszám és sortávolság alkalmazása szignifikáns hatást gyakorol a termésmennyiségre.
Kulcsszavak: csillagfürt, vetésidő, csíraszám, termésmennyiség

Szerzői útmutató

Letöltés (PDF, 94 KB)

Publication Ethics

Publication Ethics and Malpractice Statement of Növénytermelés: The journal follows the CODE OF CONDUCT AND BEST PRACTICE GUIDELINES FOR JOURNAL EDITORS announced by the Committee on Publication Ethics.

Impresszum

Főszerkesztő:

Nagy János

Cím

Debreceni Egyetem
Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
4015 Debrecen, Pf. 36.

Telefon

(06 52) 508-310

Bővebben