Növénytermelés / 69. évfolyam / 1. szám (2020. március) / 33-52. oldal

NYÉKI ANIKÓ – GOMBOS BÉLA – NAGY JÁNOS

Nitrogéntrágyázás hatékonyságának vizsgálata Ceres-Maize modellel a Debrecen–Látókép tartamkísérlet eredményeinek felhasználásával

Vizsgálatunk célja a Debrecen-Látókép tartamkísérlet eredményeinek értékelése a DSSAT (Decision Support System for Agrotechnology Transfer) szoftver Ceres-Maize döntéstámogató modelljével. Az elemzés elsősorban a tartamkísérlet adatbázisainak adaptálását és a modell kalibrálását foglalta magában. A validáláshoz szükséges adatokat a kísérleti helyszínről helyspecifikus – a precíziós növénytermesztés feltételeinek megfelelő – tartamkísérletből származnak.

A vizsgálatban a 2016 és 2017-es év tartamkísérlet eredményeit használtuk fel egy FAO 340-es kukorica hibrid műtrágyakezelésének összefüggés-vizsgálatára.

A Ceres-Maize modell kukoricahozam előrejelzéséhez különböző tápanyagkezeléssel (nitrogéntartalom – 0, 30, 60, 90, 120, 150 kg/ha) beállított parcellákat vontunk be. A Látóképen 1983-ban beállított, hosszú távú kísérlet az N-műtrágya alkalmazásokkal megbízható adatbázist szolgáltatott.

A növényszimulációs modellek figyelembe veszik a talaj–növény–légkör elemeit, így hozzájárulhatnak a víz, a tápanyagok és a mikroelemek hatékonyságának optimalizálására. Az általuk elvégzett vizsgálatok növelik a növénytermesztés (optimális hozam) és a vízfelhasználás hatékonyságát.

Kulcsszavak: tartamkísérlet, kukorica, hozampredikció, N-műtrágya reakció, Ceres-Maize modell

Szerzői útmutató

Letöltés (PDF, 94 KB)

Publication Ethics

Publication Ethics and Malpractice Statement of Növénytermelés: The journal follows the CODE OF CONDUCT AND BEST PRACTICE GUIDELINES FOR JOURNAL EDITORS announced by the Committee on Publication Ethics.

Impresszum

Főszerkesztő:

Nagy János

Cím

Debreceni Egyetem
Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
4015 Debrecen, Pf. 36.

Telefon

(06 52) 508-310

Bővebben